วันที่ 29 เม.ย. NBT ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ✨

🗓 วันที่ 29 เมษายน 2565

ดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง และ ดร.ปัญญาวุฒิ อัมพุชินทร์ นักวิจัยของ NBT 👨🏼‍🔬🧑🏻‍🔬 ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จากบริษัทเน็ตเบย์ และบริษัทฟาร์ม เดอ วิลล์ ✨

นักวิจัยได้นำชมบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของ โรงเรือนปลูกกัญชา ☘️ ห้องปฏิบัติงานธนาคารพืช 🪴ธนาคารจุลินทรีย์ 🧫 รวมถึงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 🧬


✅ ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ดำเนินการตามมาตรการการเข้าพื้นที่ สวทช. ของบุคคลภายนอก สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานและการเข้าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ


2 views0 comments

Recent Posts

See All

https://www.youtube.com/watch?v=2-_38LuLHV4 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2565 ณ สวทช. (NAC2022: N